Næstved

Velkommen til Næstved

Karetmagerens Hus – Gavnøvej 157 – 4700 Næstved – Telf. 71749900

Første gang man hører om Karetmagerens Hus er i 1790’erne. Området hvor det ligger har ikke altid hørt under Gavnø, som det gør i dag. Det tilhørte Herlufsholm Skovkloster, men blev opkøbt af baron “hans excellence” Kjeld Thor Tage Otto Reedtz Thott. I det vi i dag kalder “Køkkenet” og “Pejsestuen” blev oprettet et asyl for småbørn, så karle, tjenestefolk og håndværkere havde et sted at anbringe deres børn helt ind til 1800-tallet.

I 1889 blev det lavet om til et dobbelthus. I den ene halvdel boede Axel Andersen. Han havde tømrerværksted og lavede hjul til bl.a. kareter og vogne for Gavnø. Da han døde i 1950 flyttede hans datter Martha Andersen hjem for at passe sin mor. På samme tid talte man om, at der manglede et traktørsted i nærheden af Gavnø. Flere steder var på tale, men det blev til huset her, som jo alligevel ikke blev brugt til noget, nu da tømreren var død.

Læs mere om Karetmagerens hus her